Sunday, August 24, 2014

Tidak ada yang menyamai ilmu jika dituntut....

Tidak ada yang menyamai ilmu jika dituntut dengan niat yang ikhlas
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (Imam Ahmad)-