Thursday, July 31, 2014

Kegemaran tampil dan pamer kemewahan adalah...

Kegemaran tampil dan pamer kemewahan adalah ciri-ciri orang yang kurang percaya diri terhadap kekuatan dan kematangan pribadinya.
-Abdullah Gymnastiar-