Thursday, July 31, 2014

Kalau kita tetap berjuang menegakan keadilan....

Kalau kita tetap berjuang menegakkan keadilan, tidak akan berkurang kemuliaan kita walaupun dianiaya siapapun.
-Abdullah Gymnastiar-